For børn

Det sidste skud"Vi kommer med to unge mænd, som blev taget på fersk gerning ved nedkastningsstedet," sagde gestapomanden henvendt til lærer Hansen. "De sidder ude i bilen nu ...om lidt putter vi dem ned i Deres kælder. Der skal de være, til vi har været tilbage for at hjælpe med at fange de øvrige modtagefolk. Vi efterlader to værnemagts-soldater til at holde vagt ved kælderlemmen!"

Præstefanden og galgenfugl”Det ser ikke godt ud, Henrik,” sagde præsten, Herr Jakob. jeg kunne lugte, han havde haft grundigt fat i brændevinen. ”Men jeg har en plan, som kan redde både dig og mig, hvis soldaterne kommer. Alle ved, at præsteembedet her ikke kaster noget videre af sig, men jeg har faktisk arvet både sølv og lidt penge fra min far; det hele er for længst gemt af vejen et sted, kun jeg kender. Hvis de forbandede polakker kommer, ville det ikke tage lang tid for de krigskarle at pine ud af mig, hvor gemmestedet er. Derfor har jeg fået den geniale tanke, at hvis nu soldaterne slet ikke bliver klar over, at jeg er præsten, vil de ikke begynde at pine mig – og så vil de ikke finde mit sølv! Forstår du hvor jeg vil hen?”

Ulve i oktober Hvor kommer Tuve fra?
Folk i landsbyen mener, at han er en røverdreng fra skoven.
Tuve siger selv, at han kommer fra bispegården. Men kun Gammel-Ane tror på ham.

Hvert år dukker ulve og skovfolk op ved landsbyen, når de ikke længere kan finde føde i skoven. Hvis ulvene kommer tidligt, bliver det en hård vinter.

Danmarks historier'Danmarkshistorier', udgivet på forlaget Aschehoug, er en antologi, og Lars Holmgard Jørgensen har kun skrevet én af de noveller, der findes i bogen.
Grunden til at 'Danmarkshistorier' er med her skal forklares med, at forfatteren i sin tid vandt førsteprisen i en konkurrence udskrevet af forlaget Aschehoug om 'Året bedste historiske novelle for børn'.