Præstefanden og galgenfugl”Det ser ikke godt ud, Henrik,” sagde præsten, Herr Jakob. jeg kunne lugte, han havde haft grundigt fat i brændevinen. ”Men jeg har en plan, som kan redde både dig og mig, hvis soldaterne kommer. Alle ved, at præsteembedet her ikke kaster noget videre af sig, men jeg har faktisk arvet både sølv og lidt penge fra min far; det hele er for længst gemt af vejen et sted, kun jeg kender. Hvis de forbandede polakker kommer, ville det ikke tage lang tid for de krigskarle at pine ud af mig, hvor gemmestedet er. Derfor har jeg fået den geniale tanke, at hvis nu soldaterne slet ikke bliver klar over, at jeg er præsten, vil de ikke begynde at pine mig – og så vil de ikke finde mit sølv! Forstår du hvor jeg vil hen?”
Jeg nikkede. ” Herr Jakob vil klæde sig ud som en anden, når polakkerne kommer?”
”Netop!” Han tog sig et hurtigt sip af dunken.
”Men så vil soldaterne vel spørge, hvor præsten var henne?” indvendte jeg snusfornuftigt
”Sikkert,” nikkede han. ”Og det er her, du kommer ind i billedet!”

Henrik bytter plads med sin husbond, præsten i Kærum, da de tysk-polske soldater kommer til landsbyen under svenskekrigen. Begge håber de på at redde deres eget skind, men det er ikke gjort med dette ene hamskifte!
Præsten, Herr Jakob, viser sig at kunne mere end sit fadervor, og Henrik er ikke bare knokkelstærk og bondesnu – men også lærenem!


Bogen henvender sig primært til alderstrinet: Fra 14 år.
Sådan anskaffer du bogen: Bogen kan købes i butikkerne og lånes på bibliotekerne.
Bogen er udgivet af: Gyldendal.