...Både romantitlen og brugen af gode, gamle danske udtryk
er karakteristisk for den velskrivende vendelbo, der har henlagt handlingen til anno 1763. Bogens hovederperson er den unge Niels Krejme, der arbejder som fæstebonde på Næsgården et sted i Jylland og har ry for at være noget af en tyr: "Han var mere mand end de fleste, ikke at han var overdrevent maskulin hverken i statur eller gestik, men mere
mand som køn betragtet. Hans sæd lå mange steder, og bønder tænker i udsæd og høst og nærer respekt for den, der sår." ... Lars Holmgaard Jørgensen tegner et farverigt og ret nuanceret billede af den depraverede majestæt ... man lægger romanen fra sig med en god fornemmelse af at have mødt en spændende forfatter, man ikke kendte til. Vi vender skråen en halv omgang og nikker anerkendende - ham vil vi dæleme godt læse mere af.