...En bog for de 11- 15 årige om, hvad krig gør ved mennesker, der på en eller anden måde er i frontlinien. (...)
Med afsæt i bogen er der god basis for at diskutere (...)
hvad der egentlig sker i krigen Irak og om de forskellige holdninger til den.
Den er sørgeligt nok aktuel, fordi Danmark stadig er i krig i Irak og i en vanskelig situation i Afghanistan, og fordi mange soldater melder om psykiske problemer, når de kommer tilbage.

Der er flere holdninger til krigen i Irak, og de bliver også præsenteret i bogen, blandt andet gennem klassekammeraterne, hvoraf en er kurder.